OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

OZ KAMENICA Stará Kremnička

Archív akcií 2011/12

September 2012.
V Žiari nad Hronom bol začiatkom septembra sprístupnený nový náučný chodník ku kaplnke pod Šibeničným vrchom. Chodník sa zaoberá históriou tejto 300 ročnej kaplnky. Na realizácii chodníka spolupracovalo aj naše občianské združenie...
Čítajte viac: TV ŽIAR

28. 4. 2012 Brigáda na na žel. stanici (OZ KAMENICA)
Prvá jarná brigáda na stanici Stará Kremnička, bolo treba skrotiť bujnejúcu burinu aby nám budova nezačala zarastať... zúčastnilo sa 5 ľudí a prišli pomôcť aj deti z obce, ktoré pracovali pod dozorom našej členky, p. Pulišovej. V priebehu brigády prechádzal stanicou mimoriadny vlak ťahaný parnou lokomotívou ALBATROS v netradičnej jazde, s tendrom vpredu.

Peniaze na obnovu a záchranu železnice nemajú, ale na búranie a likvidáciu na to majú financie (čo sú tiež nemalé prostriedky) o čom sme sa presvedčili pri zbúraní obytnej budovy ktorú narýchlo zbúrali a neumožnili nám aj jej prípadnú záchranu. Prečo peniaze určené na búranie neinvestujú do podpory aktivít ako je aj naša na žel. stanici v Starej Kremničke ??? Pritom hlavným argumentom železníc je neustále šetrenie. Koľko by železnice stálo zbúranie druhej budovy a likvidácia koľají na našej stanici, keby investovali tie isté peniaze na podporu aktivít, neboli by to lepšie využité prostriedky ? Pritom trať je dnes plne funkčná a na stanici zastavujú vlaky, takže naše aktivity nie sú na dlhodobo nevyužívanej trati a stanici. Na toto by ma zaujímala odpoveď železníc!!! F. Kovár predseda OZ KAMENICA
Tlačová správa ŽSR pre STV
Dátum: 17.04.2012
Vyjadrenie pre: STV
ŽSR – Stará Kremnička
Chcem Vás poprosiť o vyjadrenie do dnešnej reportáže, ktorá bude odvysielaná v Správach STV (STV 1, 19:00) o aktivitách OZ Kamenica, ktoré chce uchovať historickú budovu železničnej stanice v Starej Kremničke. Podľa našich informácií plánujú Železnice SR demontovať druhú a slepú koľaj či výhybky. Tento krok by podľa OZ zmaril ich plány urobiť z budovy a okolia turistickú atrakciu, koľaj by chceli napríklad využívať na výstavy historickej techniky. Moja otázka znie - je demontácia koľajú a výhybiek nevyhnutná, prečo tak chcú Železnice SR urobiť ? Čo plánujú železnice SR s takýmito nevyužívanými budovami železničných staníc, prichádza do úvahy spolupráca s takýmito OZ a spolupráca na ich obnove ? Je reálne aby na to Železnice SR zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze ?
Vzhľadom k tomu, že v minulosti bola výhybňa Stará Kremnička prebudovaná na automatické hradlo stratili výhybky č. 1 až 3 a koľaj č.2 a 2a pre ŽSR význam a dlhodobo sú nepoužívané.
Predstavujú pre ŽSR jednak zbytočnú finančnú záťaž kvôli údržbe a prehliadkam a jednak potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy, pretože sme zaznamenali rozkrádanie súčastí výhybiek. Na základe toho sme pri príprave plánu komplexných rekonštrukcií zaradili do plánu na rok 2012 zrušenie výhybiek a koľají.
Na základe záujmu o zachovanie výhybiek a koľaje zo strany OZ Kamenica ZSR pristúpili k prehodnoteniu ich zrušenia. Ak všetky dotknuté odborné útvary ŽSR budú súhlasiť, je možné v zmysle zákona 513/2009 o dráhach aby OZ Kamenica sa stali prevádzkovateľom dráhy (zmienenej koľaje) ako jej vlastník alebo na základe zmluvy o prenájme za podmienok stanovených zákonom ako ostatní prevádzkovatelia dráh. Znamená to však, že by OZ Kamenica muselo znášať finančné náklady na vyššie uvedené. Celá vec je však ešte v štádiu odborného vyjadrovania a rokovania s OZ Kamenica.
Vo všeobecnosti platí, že ŽSR nemajú finančné prostriedky starať sa, udržiavať a zabezpečovať staré a nepotrebné, dlhodobo neprevádzkované trate, rovnako aj budovy. V takýchto prípadoch ponúkame v zmysle zákona tento majetok ako prebytočný na predaj (v prípade budov a pozemkov), resp. žiadame o ich zrušenie (v prípade dlhodobo neprevádzkovaných trati). ZSR sa však nepodieľajú finančne na obnove a záchrane uvedených nehnuteľností, nedisponujú totiž finančnými prostriedkami na tento účel
.

Reportáž TA3: 19. 3. 2012 -  Záchrana historickej stanice v Starej Kremničke je ohrozená.

Stanovisko OZ k vyjadreniu hovorkyne ŽSR: V reportáži odznelo vyjadrenie hovorkyne, že nemajú informácie o našich aktivitách ohľadom koľají vo výhybni Stará Kremnička, čo nie je pravda, čoho dôkazom je aj naša účasť na stretnutí v Hronskej Dúbrave dňa 15. 3. 2012, ohľadom "miestneho šetrenia rušenia koľají a výhybiek". v tomto prípade hovorkyňa klamala a zavádzala verejnosť.

Pozn.: V reportáži sa tak isto spomína šetrenie na údržbe týchto koľají, zaujímalo by ma aká údržba, keď posledná asi bola v r. 2009 keď v Starej Kremničke bola rekonštrukcia bojov SNP s IPV I Štefánik. Predtým a ani potom som si nevšimol, žeby na týchto koľajách prebiehala nejaká údržba. Na jeseň minulého roku boli koľaje vyčistené od náletovej zelene, ktorá tam za tie 3 roky vyrástla. Na slepej koľaji sa údržba nerobila možno od skončenia prevádzky výhybne, nakoľko tá už bola tak zarastená stromami, že ju už nebolo ani vidno a bola z toho dôvodu neprístupná.


SOS...SOS...SOS... naliehavá VÝZVA
Dňa 15. 3. 2012 zvolali ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen "Miestne šetrenie ohľadom rušenia koľaje č. 2, 2a, výhybky č. 1,2,3 vo výhybni Stará Kremnička" Pri záchrane a obnove staničnej budovy sme v našom projekte počítali aj s uvedenými koľajami a ich využitím (výstavy železničnej historickej statickej techniky, jazdy historických vlakov, rekonštrukcie bojov SNP...). Stanovisko zainteresovaných znie KOĽAJE ZRUŠIŤ. Toto rozhodnutie ak sa ešte nepodarí zmeniť ohrozuje aj naše ďalšie pokračovanie záchrany historickej staničnej budovy, čo v konečnom dôsledku bude znamenať aj jej zbúranie. Po zbúraní obytnej budovy na stanici je to druhá rana, ktorú sme dostali pri našich aktivitách.Tak isto to ohrozuje prípravu rekonštrukcie bojov SNP v Starej Kremničke 22.9.2012. Od vtedy čo sme začali s aktivitou na záchranu stanice, železnice robia všetko pre jej likvidáciu. Ich hlavný argument je šetrenie, preto sa pýtam prečo nešetrili keď zbúrali obytnú budovu na stanici, mohli nám ju nechať a ušetriť peniaze za jej likvidáciu (koľko asi stálo zaplatiť 2 bagre, 4 dni, po 12 hodín , 6 robotníci, stráženie techniky 7 dní lebo tam stáli aj cez víkend, dovoz a odvoz techniky vlakom...) takto železnice šetria !!! Keby nám to predali ešte na tom niečo zarobia. A nám stále argumentujú , že musia šetriť, preto chcú zrušiť aj druhú koľaj a výhybky. 20 rokov sa nikto o tieto koľaje nezaujímal, tak isto ani o budovy na stanici. Potrebujú si zarobiť externé firmy ktoré sa zaoberajú demontážou a búraním ???

Koľaje v našom projekte záchrany stanice v Starej Kremničke sme chceli využívať na výstavy historickej koľajovej techniky v spolupráci KHT Zvolen, jazdy a zastavenia mimoriadnych historických vlakov, pri rekonštrukciách bojov SNP s IPV I - Štefánik a ďalších podujatiach spojených so železnicou a aktivitami na stanici...

František Kovár predseda OZ.

1. 3. 2012 sa uskutočnilo 1. Valne zhromaždenie OZ, ktoré schválilo stanovy združenia zaregisrované na MV SR bezo zmien, potvrdilo doterajšiu Správnu radu vo funkcii na nasledujúce 4 roky a schválilo revizóra združenia,  schválilo plán činnosti na tento rok, bolo schválené členské v sume min. 10 EUR na rok... 

8. 12. 2011 - Dnes prišli na stanicu pracovníci železníc, ktorí zbúrali bývalú "obytnú" budovu. Je nenahraditeľná škoda takto odtrániť historickú budovu !!! ...a takýto kopec sute nám tu zanechali !!! Keby to aspoň odviezli ???

...niekoľko foto budovy, ktorá už neexistuje:


8. 12. 2011 - Dnes prišla z MV SR registrácia združenia OZ KAMENICA. Na základe tejto registrácie môžme začať oficialne svoju činnosť.


5. 11. 2011 - Vďaka priaznivému počasiu sme zvolali ďalšiu brigádu na stanici. Zúčastnilo sa jej 8 brigádnikov. Pokračovali sme v likvidovaní džungle z náletovej zelene za staničnými budovami. Vďaka čomu sa postupne odkrývali pohľady na budovy dlho nevidené. foto F. Kovár


21. 10. 2011 sa uskutočnilo stretnutie prípravného výboru OZ KAMENICA, kde sme dohodli ďalší postup pri záchrane stanice. Hlavné témy boli: stanovy združenia a registrácia združenia a ďalšia komunikácia zo železnicami a úlohy z toho vyplývajúce.


V dňoch 17. 10. , 18. 10 a 21. 10. 2011 pokračovali brigády na stanici. Dokončili sme opravu strechy, miesta kde nebola krytina sme zakryli nepremokavou fóliou, aby sme čo najviac zabránili zatekaniu budovy. V okolí stanice sme dokončili čistenie od náletovej zelene. Budovu sme zabezpečili pred vstupom nepovolaných osôb. Týmto sme ukončili zatiaľ práce na záchrane staničnej budovy, ktoré mali za účel zabezpečiť bezpečnosť železničnej dopravy a cestujúcich.


13. 10. a 14. 10. 2011 - Na stanici sme pokračovali v záchrane budovy. Našou hlavnou úlohou bolo opraviť značne poškodenú strechu a ochrániť budovu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Počas týchto dvoch dní sa na prácach zúčastnili aj aktivačný pracovníci, ktorých poskytol starosta obce Stará Kremnička p. Rajčan.


8. 10. 2011 - 1. spoločné stretnutie a brigáda na záchrane staničnej budovy. Na brigáde sa zúčastnilo 8 ľudí, z toho aj dve ženy. Aj počasie vyšlo, pršať začalo až skončení prác, keď už sme boli v dedine. Nášou úlohou bolo vyčistiť okolie staničnej budovy a zabezpečiť bezpečnosť dopravy a cestujúcich. Okolie budovy sme vyčistili od náletovej zelene a kríkov. Zabezpečili strechu proti padaniu materialu aby sa predišlo zraneniu cestujúcich a zabezpečila bezpečnosť dopravy na stanici.

e-mail a sociálna sieť
Zdielať stránku
Hodnotenie webovej stránky
1 2 3 4 5
Google prekladač